Continurooster

 

Op Daltonschool Tandem werken we met een continurooster. Alle kinderen van groep 1 tot en met 8 hebben hetzelfde rooster:
- Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 14.30 uur.
- Woensdag van 8.30 – 12.30 uur.

Waarom een continurooster?
Daltonschool Tandem heeft voor het continurooster gekozen.
- We creëren hiermee rust in de school.
- De kinderen hebben geen lange onderbreking van hun lestijd. Hierdoor ontstaat een meer effectieve lestijd.
- Alle kinderen hebben gelijke begin- en eindtijden.
- We voorzien in een behoefte van een heel groot deel van onze ouders. Werk, onderwijs en opvang van kinderen is zo voor heel veel ouders makkelijker te combineren.
- Minder haal- en brengmomenten voor ouders creëren. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid rondom onze school.

Meer lestijd voor de groepen 1 tot en met 4
Basisschool Tandem kiest bewust voor meer uren in de groepen 1 t/m 4 dan wettelijk als minimum is gesteld. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in het rooster. Hierdoor krijgen de kinderen een substantieel aantal uren meer onderwijstijd aangeboden. Wij gunnen dat onze kinderen ten zeerste.

Rooster pauze/buitenspelen en lunchen van de kinderen
De kinderen hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een half uur onderbreking van de lestijd door de buitenpauze. De kinderen eten op school en houden hun pauze op school. Bij elkaar bedraagt de lunch- en pauzetijd 45 minuten.

Buitenspelen - veiligheid op het plein tijdens het buitenspelen
Tijdens het buitenspelen gelden dezelfde regels die op school gehanteerd worden. De toezichthoudende leerkrachten zijn op het plein om ervoor zorg te dragen dat kinderen goed en veilig met elkaar (kunnen) spelen.

Lunchen in eigen groep
Alle kinderen eten in hun eigen groep. Het toezicht wordt door leerkrachten ( groep 3 t/m 8), pedagogisch medewerkers en ouders (groep 1 en 2) verzorgd. Dat betekent dat we van onze kinderen verwachten dat zij netjes en rustig eten met elkaar. Uiteraard zorgt elke leerkracht ervoor dat dit goed georganiseerd wordt.

Verantwoordelijkheid ouders
U bent als ouder altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind op school, dus ook tijdens de lunch. Mochten er problemen ontstaan met uw kind tijdens het lunchen in de groep of het buitenspelen, dan nemen wij uiteraard contact met u op.

Het lunchpakket voor uw kind
U geeft uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een lunchpakket mee waarin eten en drinken voor uw kind zitten. Uw kind krijgt van u natuurlijk een goede, gezonde lunch mee. Vergeet u a.u.b. niet dat uw kind in de kleine pauze ook iets kan drinken en eten (fruit/melk o.i.d.)

Voorbereiden lunchpakket thuis
Uw kind krijgt van u een lunchpakket mee. Zeker in het begin is dat voor iedereen nieuw en even wennen. Mocht u het een keer vergeten, dan neemt de leerkracht contact met u op. Zorgt u er voor dat u altijd bereikbaar bent. De kinderen bewaren het eten en drinken in hun eigen tas. Wanneer u het eten vooraf klaarmaakt, invriest en op de dag zelf uit de vriezer haalt en meegeeft, is het op tijd ontdooid en is het lekker koel. Vooral in de wat warmere perioden een prima oplossing.

Drinken
Het is heel belangrijk dat uw kind geen lekkende pakjes of bekers meeneemt. U kunt het koel houden door de pakjes/bekers in aluminiumfolie te verpakken.

Theedoek als placemat
Alle kinderen hebben bij hun lunchpakket ook een theedoek bij zich. Deze wordt gebruikt als placemat. De theedoek is hygiënisch zodat de kinderen geen etenswaren op hun tafelblad hoeven te leggen. Daarnaast helpt het enorm bij het opruimen. Dit scheelt heel veel opruimtijd. Hierdoor kunnen de kinderen op tijd naar buiten of aan de lessen beginnen.

Weet hoeveel uw kind eet
Onze leerkrachten, pedagogische medewerkers en lunchouders dragen er zorg voor dat er in een prettige sfeer kan worden gegeten. Geef uw kind niet meer mee dan het gewoonlijk eet tussen de middag. Dat helpt enorm. Datgene wat niet opgegeten wordt, blijft over en gaat mee naar huis.

Bijzonderheden melden
Zijn er met betrekking tot uw kind bijzonderheden met het lunchen op school en is dit nog niet bekend, meldt u dit dan a.u.b. bij de groepsleerkracht.

Kosten voor ouders
Aan het continurooster zijn voor onze ouders geen extra kosten verbonden.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.