Daltononderwijs

 

Ons daltononderwijs sluit prima aan bij de manier van werken en leren op het voortgezet onderwijs. Kinderen leren naast de basisvaardigheden ook vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, en verantwoordelijkheid kunnen dragen voor jezelf, je eigen ontwikkeling en natuurlijk ook voor anderen. Die vaardigheden hebben in ons onderwijs een heel duidelijke plaats. Dat maakt daltononderwijs tot onderwijs met een PLUS!

Pijlers van het Daltononderwijs
Op onze school werken wij aan de hand van de pijlers van het Daltononderwijs:

Verantwoordelijkheid
Op Daltonschool Tandem vinden wij het belangrijk dat een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. Daarom maken leerkracht en leerling samen afspraken over de leerstof. De leerkrachten bepalen in eerste instantie welke leerstof de leerling nodig heeft. De leerlingen schatten zelf in wat ze nodig hebben om een taak te kunnen doen en hoeveel tijd ze eraan willen besteden. Achteraf moet de leerling kunnen vertellen wat er goed is gegaan en wat het de volgende keer beter zou kunnen doen. De leerlingen leren stap voor stap met deze vrijheid om te gaan. Naarmate kinderen zich verder ontwikkelen, worden taken omvangrijker en complexer.

Samenwerken
Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving, leren onze kinderen samen te werken. Daarom wordt op Daltonschool Tandem veel aandacht besteed aan het spelen en werken in groepjes en tweetallen. In de groepen werken de kinderen samen aan een les of opdracht. Ook werken wij groepsoverstijgend. Dit betekent dat we kinderen uit verschillende groepen laten samenwerken aan een opdracht (denk aan handvaardigheid, tutor etc.). Al doende leren onze kinderen zo om te luisteren en respect te hebben voor elkaar.

Zelfstandigheid
Doormiddel van ons daltononderwijs willen wij kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig denken en handelen. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen al vroeg leren hoe zij moeten leren, wat ze (extra) moeten oefenen en hoe ze deze keuzes moeten maken. Op Daltonschool Tandem geloven wij dat ieder kind zijn eigen kwaliteiten heeft. Daarom kiezen wij er, doormiddel van ons daltononderwijs voor, om kinderen de optimale kans te geven zichzelf te ontwikkelen. Om die reden wordt er op onze school veel zelfstandig gewerkt. De rol van onze leerkrachten is om de leerling te begeleiden en te coachen tijdens dit zelfstandig werken. Wij geloven dat zelfstandigheid succesvol kan groeien als de kinderen voldoende vrijheid en verantwoordelijkheid krijgen en goed begeleid worden. 

Reflectie

Nadenken over eigen gedrag en eigen werk vinden wij op Daltonschool Tandem erg belangrijk!
Daarom reflecteren we regelmatig met de groep, maar reflecteren de kinderen ook op hun eigen leerproces door middel van de weektaak. Leerlingen leren vooraf een inschatting te maken van het eigen werk en gedrag. Achteraf evalueren de kinderen met de leerkracht hoe ze hebben gewerkt en wat het resultaat is. Door de evaluaties zijn de kinderen betrokken bij hun eigen leerproces en leren ze goed kijken naar zichzelf. Zo worden onze kinderen zich bewust van zichzelf (en hun gedrag) en ontwikkelen ze een kritische kijk op de wereld. 

Effectiviteit
Effectief onderwijs houdt in dat onze kinderen bewust werken aan gestelde leerdoelen. Dit doen we door bovenstaande pijlers op de juiste momenten in te zetten. Zo werken de kinderen, al dan niet samen, aan de leerdoelen en dragen ze verantwoordelijkheid voor het behalen hiervan. Daarnaast worden de leerdoelen, zo nodig, aangepast aan de leerbehoeften van ieder kind en zorgt de inzet van de kinderen, op een effectieve manier, voor het bereiken van het beoogde resultaat.
Hierdoor is Daltonschool Tandem dé plek voor elk talent!

Basisvaardigheden en vertrouwen
Op Daltonschool Tandem besteden we veel aandacht en tijd aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en spelling. Goed onderwijs in de basisvaardigheden is voor ons belangrijk. Naast deze vaardigheden willen we kinderen ook leren hoe zij zelf in de wereld staan, kunnen leren, hoe zij verantwoordelijkheid kunnen en mogen dragen. Onze leerkrachten geven uw kind het vertrouwen dat nodig is om steeds een stap verder te kunnen.

Inspectierapport
De inspectie waardeert onze school en de resultaten die de kinderen behalen op Daltonschool Tandem als goed. We zijn hier natuurlijk blij mee, maar we streven er naar elke keer het toch weer beter te doen. Waarom? Omdat onze kinderen dat verdienen!
Daltononderwijs

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.