Modern onderwijs

 

Technologische innovaties vergroten de mogelijkheden voor onze kinderen. Ons lesprogramma en onze methoden sluiten hierbij aan. Werken met tablets in de groepen draagt bij tot het plezier in leren en geeft de leerkrachten ongekende mogelijkheden in te spelen op de behoeften van de kinderen. Directe feedback van de leerkracht tijdens de lessen vergroot het succes van uw kind en draagt bij tot een betere en snellere verwerking van de leerstof.

De wereld verandert
De wereld van ons en onze kinderen is steeds in ontwikkeling. De wereld waarin u groot werd is een wezenlijke andere wereld dan waarin uw kinderen opgroeien. Een heel belangrijk verschil zit in de informatie die we tot ons krijgen. De manier waarop en waarmee kinderen informatie verwerken is echt veranderd. En dat betekent voor de school ook een aanpassing.

Voorbereiden op de wereld van straks
De kinderen moeten zich staande gaan houden in een steeds veranderende omgeving. De keuze voor het werken met tablets en computers speelt daarop in. Vanaf groep 1 leren onze kinderen werken met computers en spelen computers en tablets een steeds belangrijkere rol in ons onderwijs. Kinderen leren op Daltonschool Tandem vaardigheden op het gebied van informatieverwerking en -verwerving. Het leren werken met programma’s voor tekstverwerking, spreadsheets en presentaties is voor onze kinderen standaard.

Snappet
In de groepen 4,5,6,7 en 8 werken onze kinderen met Snappet. Dit houdt in dat het onderwijs in de vakken rekenen en spelling digitaal wordt gegeven. Ook wordt Snappet ingezet voor extra verwerking (denk aan woordenschat, automatiseren, studievaardigheden e.a.). Daarnaast biedt Snappet de leerlingen lesstof op eigen niveau aan. Het is een geweldige stimulans voor kinderen en leerkrachten. Tijdens de lessen kunnen de leerkrachten volgen hoe de kinderen de lesstof verwerken. Dat geeft ze de mogelijkheid snel kinderen te kunnen helpen als dat nodig is.

Project XXI
Samen met het Walburg College zijn we enkele jaren geleden gestart met Project XXI. Hierbij zijn met name de vakken die vallen onder wereldoriëntatie erg veranderd. Met iPads verkennen kinderen de wereld en maken we gebruik van de internet en de kwaliteiten van onze kinderen. Sinds we zo werken is de motivatie van de kinderen voor dit vaak heel erg vergroot. En dat versterkt de ontwikkeling natuurlijk ook. Dit project draait in de groepen 7 en 8.

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.