Aandacht voor elk kind

 

Mogelijkheden bieden aan kinderen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Talenten zien wij breder dan alleen het leren lezen, rekenen, etc. Het is onze rol kinderen hun vele talenten te laten ontdekken en te helpen ontwikkelen. In samenwerking met externen zorgen wij ervoor dat onze kinderen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Aandacht voor onze kinderen
Op Daltonschool Tandem krijgen onze kinderen de aandacht die zij verdienen. De groepsleerkrachten investeren in hun kinderen. Extra uitleg als dat nodig is, een compliment, etc. Wij willen kinderen helpen een goed zelfbeeld te hebben of te krijgen.

Maatwerk op school
Wij vinden het belangrijk dat elk kind zijn eigen top kan halen, dat elk kind trots kan zijn op zijn eigen prestaties en ontwikkeling. Het begeleiden van kinderen gedurende dit proces is maatwerk. De groepsleerkrachten vormen hierin natuurlijk de spil. Ieder jaar maken zij een weloverwogen groepsplan op het gebied van rekenen, begrijpend lezen, taal, spelling en technisch lezen. Wij geven onze lessen op drie niveaus. Zo kunnen heel veel kinderen op hun eigen niveau de leerstof verwerken. Er wordt tijdens de instructie rekening gehouden met de mogelijkheden van de kinderen. Ondanks alle inspanningen van de leerkracht en het kind kan het wel eens anders lopen dan gehoopt. Soms lukt het niet het in de groep. Dat kan natuurlijk veel oorzaken hebben. Als er extra of aanvullende zorg of aandacht nodig is, komt de intern begeleider in beeld. Zij co√∂rdineert de acties die nodig zijn om uw kind zo goed mogelijk te helpen. In overleg met de ouders wordt dan een traject uitgezet om uw kind te helpen. 

Plusgroep Daltonschool Tandem
Kinderen met een heel duidelijke ontwikkelingsvoorsprong bieden wij naast hun gewone lesprogramma ook uitdagende activiteiten aan in onze plusgroep. Voor deze groep kinderen een prachtig onderdeel van hun lesprogramma. Deze kinderen hebben extra uitdaging nodig in de groep en ook buiten de groep. In overleg met ouders en school wordt bekeken of kinderen hierin een goede uitdaging zouden kunnen vinden. In het Plusprogramma wordt vanuit de interesses van kinderen een programma aangeboden waar zij met veel plezier en inzet aan kunnen werken. De Plusgroep draait 1 dag per week. Hierin zitten kinderen uit de diverse groepen. Op dinsdagochtend zijn de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 aan de beurt. Daarna de kinderen uit de groepen 4 en 5. Groepsleerkracht (groep 8) en leerkracht van de plusgroep, Judith van Santen, heeft zich gespecialiseerd in het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Zij is onze specialist op dit gebied. De Plus-groep wordt begeleid door Judith van Santen in samenwerking met de intern begeleider. 

Talenten
Kinderen hebben vele talenten. Het is onze taak deze talenten te helpen ontdekken en ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van basisvaardigheden als rekenen, taal, lezen en spelling hebben kinderen de mogelijkheid om op Daltonschool Tandem meer talenten van zichzelf te leren kennen. Tijdens de Verlengde Schooldag activiteiten bieden wij onze kinderen activiteiten aan na het lesprogramma. In samenwerking met o.m. de Toppies kunnen kinderen deelnemen aan activiteiten op het gebied van sport, muziek, toneel, zang, creativiteit, etc.
Voor meer informatie over de Toppies, kunt u op het logo van de Toppies klikken. 


Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.