Engels in alle groepen

 

In een steeds internationaler wordende wereld is het vroeg leren van Engels een heel bewuste en logische keuze! Een goede beheersing van de Engelse taal geeft kinderen een grotere kans op een succesvol vervolg in het voortgezet onderwijs.

Engels als verplicht vak in basisonderwijs
Engels is in de groepen 7 en 8 een verplicht vak in het basisonderwijs. Er zijn scholen die het vanaf groep 5 aanbieden. Maar dat is eigenlijk veel te weinig om kinderen met een heel goed niveau Engels naar het voortgezet onderwijs te laten gaan. Daltonschool Tandem heeft ervoor gekozen om Engels aan te bieden in alle groepen. Om die reden staan wij bestempeld als een Early Birdschool.

Vervolgonderwijs
Steeds meer vervolgstudies gaan gedeeltelijk of volledig in het Engels. Ook bestaan er tweetalige opleidingen in het voortgezet onderwijs. Wij willen onze kinderen een goede kans geven deze studies te kunnen kiezen. Hierdoor vergroten ze hun kansen op een goede vervolgopleiding en later een baan. Engels is een basisvaardigheid geworden. Wij spelen daar graag op in.

Tijd in het lesrooster
In de groepen 1 tot en met 4 besteden we een uur per week aan Engels. In de groepen 5 en 6 is dat 1,5 uur per week. In de groepen 7 en 8 hebben de kinderen 2 uur Engels in de week. Dat gaat niet ten koste van andere vakken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het in een vroeg stadium aanbieden van Engels een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen.

Inhoud lessen Engels
De lesinhoud van het Engels bestaat vooral uit activiteiten die spelenderwijs in groep 1 beginnen. Liedjes, versjes, etc. vormen een belangrijk deel van de lessen. Kinderen bouwen spelenderwijs een grote woordenschat op. In de hogere groepen worden de activiteiten steeds meer gericht op communicatie in het Engels. Ook andere lessen worden dan deels in het Engels gegeven. Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken op de website van EarlyBird

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.